Slik blir begravelsene: Oppretter minnefond etter avdøde Dose.

foto