De var bare sju musikere igjen med sine bulkete instrumenter

foto