Området i bydelen gror igjen. Nå er det lagt en strandplan.

foto