– Jeg husker fortsatt den første bilen jeg fylte bensin på. Den var en blå folkevogn

foto