Drapssiktet: Truet familien med å «drepe dem en etter en»