Evakuerte hele blokka - «brann» var røyknedslag fra pipe