Mener avtale får store ringvirkninger – kan bety 800 nye arbeidsplasser

foto