Fortsatt fare for høyreekstrem terror i Norge

foto