Mann (30) erklært død etter båtulykke. Avslutter søk etter andre personer

foto