Næringslivstopp fikk 250.000 i bot for fyllekjøring

foto