Satt på Bali og kjøpte aksjer for 50 millioner etter børskollaps

foto