Kjemper mot røyk, flammer, fallende trær og ras fra fjellet: – Utrolig krevende

foto