Har hatt midlertidig stasjon i nesten 70 år: Nå flytter politiet inn i nye lokaler

foto