Blir dette årets dyreste fritids­eiendom på Sørlandet? – Flere er inter­essert

foto