Vil gjenbruke mer enn halvparten av gammel vei i ny E18