Etterlyser militært nærvær på norsk sokkel etter gasslekkasjene

foto