Faren og farfaren har hatt rollen før – nå vil Kathrine ha makta

foto