Liv Ann (85) må ringe sønnen hver dag for å si at hun er i live

foto