Ved flere kjeder har diesel vært rundt tre kroner dyrere enn bensin per liter den siste uka. Mens pumpeprisen på bensin gjerne har vært på 21-tallet, har dieselprisen gjerne vært 24 kroner per liter, skriver NRK.

Energianalytiker i Nordea Thina Saltvedt sier at det henger sammen med at Norge ikke lenger importerer diesel fra Russland, som er en stor diesel-eksportør.

Derfor tror Saltvedt også situasjonen med dyr diesel kan bli langvarig.

– Det kan fort bli utfordrende å erstatte det med leverandør fra andre markeder, og det kan bidra til høyere priser på sikt, sier hun.

Saltvedt påpeker dessuten at etterspørselen etter diesel har økt på grunn av økende priser på naturgass, som gjør at flere velger å bruke diesel i stedet for gass der det er mulig.