Ranet bingoen - skal ha fått med seg mellom 10 og 20.000 kroner

foto