D-dag for milliard-satsing: Ber politikerne slutte å mumle