– Jeg tør ikke åpne veien før det er sikkert at det ikke raser mer