Tante Sofie får hatkom­mentarer: «Hun har feil farge»