Bom-tallene er klare: Bilister i Telemark måtte grave dypt i lommene i fjor