Helene er ufør og stiller til valg. Det mener noen ikke er greit

foto