Hjelpeorganisasjonene Redd Barna, Flyktninghjelpen og Care sier beslutningen fra Taliban-regimet hindrer dem i å nå barn, kvinner og menn i desperat nød i Afghanistan, og at de derfor ser seg nødt til å innstille arbeidet i landet inntil videre.

– Mens vi får klarhet i denne kunngjøringen, innstiller vi vårt arbeid i Afghanistan. Vi krever at menn og kvinner kan fortsette å yte vår livreddende bistand på lik linje, heter det i en felles uttalelse fra de tre organisasjonene.

Taliban ga lørdag alle ikke-statlige organisasjoner ordre om ikke å la kvinnelige ansatte komme på jobb. Det gjelder både utenlandske og afghanske organisasjoner, kommer det fram i et offisielt brev fra Afghanistans næringsdepartement.

– Fra krise til katastrofe

– For Care, som særskilt jobber med jenter og kvinner, er det helt umulig ikke å ha kvinnelige ansatte når vi gir helsehjelp, utdanning, økonomisk støtte og livreddende nødhjelp, sier generalsekretær Kaj-Martin Georgsen i Care Norge til NTB.

– Mange kvinner holdes innenfor hjemmets fire vegger, og den eneste måten vi kan nå ut til dem som trenger hjelp, er med våre mange hundre kvinnelige hjelpearbeidere, sier han.

Georgsen sier at de håper Taliban innser at beslutningen var feil og ber verdenssamfunnet reagere.

– Afghanistan har allerede gått fra krise til katastrofe. Stadig flere mennesker er i ferd med å dø av sult. Fattige selger sine barn for å kunne kjøpe det daglige brød, sier generalsekretæren.

– Hvis Taliban nå gjennomfører det de sier, kommer det til å bli en mørk og kald vinter i Afghanistan, som bringer befolkningen ut i en humanitær katastrofe som vi ikke kan forestille oss, sier han.

Må jobbe hjemmefra

Røde Kors, som har hatt en tilstedeværelse i Afghanistan siden 2002, følger også situasjonen tett. Talibans kunngjøring betyr imidlertid at alle organisasjonens kvinnelige ansatte i Afghanistan må jobbe hjemmefra inntil videre.

– Sammen med våre kollegaer i Afghansk Røde Halvmåne og Det internasjonale Røde Kors jobber vi med å få oversikt over hva dette vil bety for våre operasjoner og våre mange dyktige kvinnelige ansatte og frivillige, sier kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors til NTB.

– Inntil videre må alle kvinnelige ansatte jobbe hjemmefra.

Ifølge Røde Kors er situasjonen i Afghanistan verre enn noensinne som følge av at folket sulter, millioner trenger helsehjelp og tusenvis er på flukt.

Store konsekvenser

FN har advart om at beslutningen om å nekte kvinnelige bistandsarbeidere vil gå hardt ut over humanitært arbeid i Afghanistan.

Bistandsorganisasjoner sier at kvinnelige arbeidere er særlig viktige i Afghanistan, der regler og skikker i stor grad hindrer at mannlige arbeidere får gitt nødhjelp til kvinnelige mottakere.

FN anslår at over halvparten av befolkningen ikke har nok mat til å overleve og nå har behov for humanitær hjelp. Det er mer enn en fordobling av antallet siden 2020 og seks ganger så mange som i 2017.

Fordømmelse

Taliban grep igjen makten i Afghanistan i august 2021, da vestlige styrker gjorde alvor av de lenge utsatte planene om å trekke seg ut. Bevegelsen hadde forrige gang makten i landet fra 1996 til den ble styrtet av en allianse av USA-støttede krigsherrer i 2001.

I løpet av den forrige perioden Taliban styrte, ble menneskerettigheter og folks friheter grovt krenket. Det gikk særlig hardt utover kvinnene. Denne gangen lovet representanter for Taliban at det skulle bli annerledes, men den siste tiden har en rekke restriksjoner blitt innført for kvinner i landet.

Det nye forbudet kommer bare noen dager etter at Taliban beordret landets universiteter til ikke lenger å undervise kvinner. Dette har blitt møtt med fordømmelse fra verdenssamfunnet og har også utløst protester i Afghanistan.