Flere reage­rer på høye priser: – Ble en stor skuf­felse

foto