Det er igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid mellom Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger. Det er foreløpig uvisst hva som er smittekilden, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer, opplyser Mattilsynet og FHI i en pressemelding.

Ifølge Folkehelseinstituttet, er de vanligste symptomene diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber.

– Mattilsynet innhenter informasjon fra de syke personene om hva de har spist og hva de har vært i kontakt med. Det kan også bli aktuelt å ta prøver av mat og matemballasje, sier Anne Mæland, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Utbruddsetterforskning tar tid og arbeidet er komplisert. Det er ikke alltid mulig å finne smittekilden i slike utbrudd. Om en felles smittekilde fra mat, dyr eller miljø peker seg ut, vil Mattilsynet følge opp sporingsarbeidet langs matkjeden.

Forebyggende tiltak

Smitteutbrudd med salmonella er forholdsvis sjelden i Norge. Internasjonalt er de vanligste smittekildene kjøttprodukt, særlig svin- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukt, melkeprodukt som er upasteurisert eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker, tørket frukt og krydder.

– God kjøkkenhygiene og god håndhygiene kan hindre smitte av salmonellabakterier mellom matvarer og mellom mennesker. Et generelt og godt råd, er å varmebehandle matvarer. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking, dreper Salmonellabakteriene, sier Mæland.

Noen frukter og grønnsaker er ikke mulig å varmebehandle før du spiser dem. Skyll og vask disse godt, og det er også en fordel om du tørker dem når det er mulig.

Er man syk med diaré, skal man også unngå å lage mat til andre

Fakta om utbruddet

Det er påvist smitte hos sju personer, i alderen 6 til 66 år. Personene er bosatt i Vestfold og Telemark (2), Viken (1), Oslo (1), Rogaland (1), Agder (1) og Innlandet (1).

De smittede personene ble syke fra slutten av august 2023 og fram til slutten av september 2023. Det er påvist bakterier som er genetisk like hos alle de som er smittet, noe som tyder på en felles smittekilde.