Her har Jonny bodd og jobbet i over 30 år. Nå selger han og flytter fra Porsgrunn

foto