Har satt rød beredskap på grunn av strømbrudd: – En alvorlig situasjon