Ser mørkt på 2023: – Det blir et bratt år både for privatpersoner og bedrifter