Maren (32) flytter fra Vestlandet for å bli sjef ved den nye satsinga i Porsgrunn