Utelig­ger fikk ekstra straff – fordi han er gjen­gan­ger