Seks butikksjefer om Black Week: – Jeg tør ikke å gjøre feil