Oliver og medstu­dentene i bygget med lukta: – I verste fall kan gassen være kvelende

foto