– Jo mer jeg tenker på det som har skjedd, jo mer irritert blir jeg