Seks fastleger trakk oppsi­gelsene. Derfor blir de i jobben likevel

foto