Krafttak mot kreft: Hun fikk et halvt år å leve

foto