Vil rive vernet bygg – lanserer nye planer for nabotomta

foto