Denne bilen har noe til felles med den store fabrikken i Grenland