Da Øystein skadet seg ble han overrasker: – Impo­nert over at folk bruker fritiden sin på å hjelpe andre