Har sendt ut brev til foresatte om økning i sykdom blant elevene: – Svært smitt­somt