Sykehuset Telemark tilbake i grønn beredskap

foto