Begge bilbyggene står tomme: – Det kan skje noe i overskuelig framtid

foto