Helsesøster hadde ikke tid til å varsle om voldtekt