Slipper dagbøter: – Domsutfallet ble bedre denne gangen. Vi er fornøyd med det.