Toppblogger i krangel om byggeplaner på «ordførertomta»

foto