367 på venteliste etter første opptak. Dette er de mest populære linjene