Har inngått kontakt: Nå skal disse bygdene få bredbånd