Har investert 12 millioner for å bygge ut stort her, men mangler fortsatt vei, vann og avløp

foto